Hỗ trợ đưa nội plugin ra trang chủ

Chào các bạn, trước đây tôi dung nuke nay mới làm quen với wordpress, nhờ anh em hỗ trợ tự vấn:

  • Nên cài những plugin CƠ BẢN nào?
  • Khi cài 1 plugin, ví dụ: Quiz Maker thì làm thế nào để đưa các chuyên đề, đề thi của plugin này ra trang chủ để người dùng thấy được
    Xin cảm ơn. Lính mới xin anh em trợ giúp, đừng ném đá