Hình sản phẩm trượt khi hover hình trong wordpress

Đôi khi bạn vào trang sản phẩm , Nhất là sản phẩm có tấm hình quá dài bạn chọn nó tự nhiên tấm hình trượt từ dưới lên

Hôm nay tớ share bạn cách làm nhé

Để dễ hình dung bạn thử bấm vào link này Website làm đẹp Spa , thẩm mỹ viện đẹp theme Flatsome

và kéo chuột vào tấm hình bạn sẽ thấy hình trượt từ dưới lên rất đẹp đúng ko !

Hình sản phẩm trượt khi chọn vào hình trong wordpress

OK bắt tay vào việc này

Code css Hình sản phẩm trượt khi chọn vào hình trong wordpress

vào custom css dán đoạn code sau

.single-product .woocommerce-product-gallery {
  margin-top: 0;
  height: 1000px;
  overflow: hidden;
}
.woocommerce-product-gallery {
  transition: opacity 0.5s ease-in-out 0s;
  border: 1px solid #ececec;
  border-radius: 4px;
  margin-top: 20px;
}
.single-product .woocommerce-product-gallery img {
  max-width: 100%;
  transition-duration: 5s;
  width: 100%;
  transition: ease all 5s;
  transform: translateZ(0);
  margin: 0 auto;
}
.single-product .woocommerce-product-gallery:hover img {
  transform: translate(0,-50%);
  transition-timing-function: linear;
  transition-duration: 5s;
}

Đơn giản đúng ko bạn :slight_smile:

Chúc thành công !