Hiện tại website mình plugin toolset cũ, nhưng giờ nó lỗi thời quá cần tìm plugin toolset mới sạch hoặc plugin khác lại mà không mất công setup lại. Thanks

Hiện tại website mình plugin toolset cũ, nhưng giờ nó lỗi thời quá cần tìm plugin toolset mới sạch hoặc plugin khác lại mà không mất công setup lại. Thanks
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hiện tại website mình plugin toolset cũ, nhưng giờ nó lỗi thời quá cần tìm plugin toolset mới sạch hoặc plugin khác lại mà không mất công setup lại. Thanks
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/554422345258661/