Hiện tại trang của em đang bị chậm do sử dụng essential grid

Câu hỏi:
Dạ hiện tại trang của em đang bị chậm do sử dụng essential grid, không biết anh chị có cách nào tối ưu plug-in này không hoặc có plug-in nào phù hợp để thay thế không ạ? Em xin cảm ơn ạ!
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Dạ hiện tại trang của em đang bị chậm do sử dụng essential grid, không biết anh chị có cách nào tối ưu plug-in này không... | Facebook