Hiện tại mình muốn chuyển host sang VPS. Site wordpress mình tầm khoảng 20G. Nén trên hosting ko đc. Khá nặng Nên không thể có file .zip đx. Các anh em có cách nào hoặc công cụ để chuyển host về vps thuận tiện không. Chỉ giúp mình với ạ. Cảm ơn tất cả AE

Câu hỏi từ Group FB:
Hiện tại mình muốn chuyển host sang VPS. Site wordpress mình tầm khoảng 20G. Nén trên hosting ko đc. Khá nặng Nên không thể có file .zip đx. Các anh em có cách nào hoặc công cụ để chuyển host về vps thuận tiện không. Chỉ giúp mình với ạ. Cảm ơn tất cả AE
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/592903538077208/