Hiện em đang cần 1 bạn WordPress Developer làm tại Tân Bình, HCM. Lương open đến 35 Net Bạn nào quan tâm Ib mình nhé ạ! Skype: thanhthi.hr

Hiện em đang cần 1 bạn WordPress Developer làm tại Tân Bình, HCM. Lương open đến 35 Net Bạn nào quan tâm Ib mình nhé ạ! Skype: thanhthi.hr
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hiện em đang cần 1 bạn WordPress Developer làm tại Tân Bình, HCM.

Lương open đến 35 Net

Bạn nào quan tâm Ib mình nhé ạ!
Skype: thanhthi.hr
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/750561535644740/