Hiện bên em đang cần tuyển **01 anh Lập trình Wordpress nữa, về join team Product ạ, TA chỉ cần đọc hiểu.** Địa điểm: Hà Nội Quan tâm inb em, em gửi JD ạ 🌊🌊🌊

Hiện bên em đang cần tuyển **01 anh Lập trình Wordpress nữa, về join team Product ạ, TA chỉ cần đọc hiểu.** Địa điểm: Hà Nội Quan tâm inb em, em gửi JD ạ 🌊🌊🌊
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hiện bên em đang cần tuyển 01 anh Lập trình Wordpress nữa, về join team Product ạ, TA chỉ cần đọc hiểu.

Địa điểm: Hà Nội

Quan tâm inb em, em gửi JD ạ

:ocean::ocean::ocean:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/750417292325831/