Hi team. Có cách nào block user không cho truy cập vào website bằng ID user không (ví dụ ID nó trong thế này: 951774108.1604886679)

Hi team. Có cách nào block user không cho truy cập vào website bằng ID user không (ví dụ ID nó trong thế này: 951774108.1604886679)
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hi team.
Có cách nào block user không cho truy cập vào website bằng ID user không (ví dụ ID nó trong thế này: 951774108.1604886679)
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/783350459032514/