Hi. Mọi người ơi, mình có 1 for/while các item làm sao để check được mỗi user chỉ SUBMIT value được 1 lần trong các ite đó vậy ạ?

Hi. Mọi người ơi, mình có 1 for/while các item làm sao để check được mỗi user chỉ SUBMIT value được 1 lần trong các ite đó vậy ạ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hi. Mọi người ơi, mình có 1 for/while các item làm sao để check được mỗi user chỉ SUBMIT value được 1 lần trong các ite đó vậy ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/766049017429325/