Hi mọi người, Mình cần chắc chắn điều này nên cần hỏi mọi người. Có cách nào xem được cookie duyệt web trên mobie(chrome or firefox) không? không dùng phần mềm khác để xem. Ai biết cách hoặc sure là không xem được thì cho mình comment ạ. thanks

Câu hỏi từ Group FB:
Hi mọi người,
Mình cần chắc chắn điều này nên cần hỏi mọi người.
Có cách nào xem được cookie duyệt web trên mobie(chrome or firefox) không? không dùng phần mềm khác để xem.
Ai biết cách hoặc sure là không xem được thì cho mình comment ạ. thanks
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/779747329392827/