Hi mọi người, hiện tại mình đã có theme wp, mình cần tìm một bạn giúp chỉnh sửa lại theme theo đúng giao diện đã làm sử dụng Wpbakery. Inbox mình nhé ^^.

Hi mọi người, hiện tại mình đã có theme wp, mình cần tìm một bạn giúp chỉnh sửa lại theme theo đúng giao diện đã làm sử dụng Wpbakery. Inbox mình nhé ^^.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hi mọi người, hiện tại mình đã có theme wp, mình cần tìm một bạn giúp chỉnh sửa lại theme theo đúng giao diện đã làm sử dụng Wpbakery. Inbox mình nhé ^^.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/611768132857415/