HI mọi người , em là thành viên mới ạ , em đang có thắc mắc là con chatfuel thì mình có tích hợp vào với wordpress được không ạ

Câu hỏi từ Group FB:
HI mọi người , em là thành viên mới ạ , em đang có thắc mắc là con chatfuel thì mình có tích hợp vào với wordpress được không ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/773673176666909/