Hi mọi người, em đang tìm một dịch vụ SMS API để gửi tin nhắn sms đến số điện thoại

Câu hỏi:
Hi mọi người, em đang tìm một dịch vụ SMS API để gửi tin nhắn sms đến số điện thoại. Mọi người có nền tảng nào ổn định, phí rẻ chỉ cho em với ạ, em cảm ơn.
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Hi mọi người, em đang tìm một dịch vụ SMS API để gửi tin nhắn sms đến số điện thoại | Facebook