Hi mọi người, em đang cần build code lên một website về giáo dục bằng wordpress. Hiện đã có bản design và elementor pro cùng một vài plugin. Anh/chị/em nào có thể hợp tác thì mình sẽ bàn rõ hơn về bản thiết kế và chi phí ạ. Thanks mọi người.

Hi mọi người, em đang cần build code lên một website về giáo dục bằng wordpress. Hiện đã có bản design và elementor pro cùng một vài plugin. Anh/chị/em nào có thể hợp tác thì mình sẽ bàn rõ hơn về bản thiết kế và chi phí ạ. Thanks mọi người.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hi mọi người, em đang cần build code lên một website về giáo dục bằng wordpress. Hiện đã có bản design và elementor pro cùng một vài plugin.
Anh/chị/em nào có thể hợp tác thì mình sẽ bàn rõ hơn về bản thiết kế và chi phí ạ.
Thanks mọi người.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/571893510178211/