Hi mn, Trong group ai biết sử dụng polyang giúp em cái vs hoặc có plugin nào đa ngôn ngữ web hỗ trợ e va, e gửi ít uống cf ạ, em cảm ơn

Hi mn, Trong group ai biết sử dụng polyang giúp em cái vs hoặc có plugin nào đa ngôn ngữ web hỗ trợ e va, e gửi ít uống cf ạ, em cảm ơn
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hi mn, Trong group ai biết sử dụng polyang giúp em cái vs hoặc có plugin nào đa ngôn ngữ web hỗ trợ e va, e gửi ít uống cf ạ, em cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/588482931852602/