Hi, mn ơi m muốn submit 1 value từ 1 page, lấy dữ liệu đó show ở admin thì làm thế nào ạ? ko dùng CF7 Hd hoặc cho mình keyword

Hi, mn ơi m muốn submit 1 value từ 1 page, lấy dữ liệu đó show ở admin thì làm thế nào ạ? ko dùng CF7 Hd hoặc cho mình keyword
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hi, mn ơi
m muốn submit 1 value từ 1 page, lấy dữ liệu đó show ở admin thì làm thế nào ạ? ko dùng CF7
Hd hoặc cho mình keyword
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/761310477903179/