Hi mn ạ! Cho e hỏi là tại sao website ở local thì ok nhưng khi chuyển lên server thì lại bị thiếu một vài page, footer,... ạ? Có ai biết không giúp e với! E cảm ơn!

Hi mn ạ! Cho e hỏi là tại sao website ở local thì ok nhưng khi chuyển lên server thì lại bị thiếu một vài page, footer,... ạ? Có ai biết không giúp e với! E cảm ơn!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hi mn ạ! Cho e hỏi là tại sao website ở local thì ok nhưng khi chuyển lên server thì lại bị thiếu một vài page, footer,… ạ? Có ai biết không giúp e với! E cảm ơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/590621548305407/