Hi, lại là em đây, Em đang làm LP Flatsome đến đoạn tạo Form đăng ký thì mới nảy sinh ra vấn đề: bi h mún làm đăng ký thì làm ntn, anh chị cũ giỏi hơn thì chỉ bảo e với nhá, đừng mắng em tội nghiệp, bộ môn này mần cũng ham ghê :D :D

Câu hỏi từ Group FB:
Hi, lại là em đây, Em đang làm LP Flatsome đến đoạn tạo Form đăng ký thì mới nảy sinh ra vấn đề: bi h mún làm đăng ký thì làm ntn, anh chị cũ giỏi hơn thì chỉ bảo e với nhá, đừng mắng em tội nghiệp, bộ môn này mần cũng ham ghê :smiley: :smiley:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/840779983289561/