hi cho e hỏi cách chỉnh cho 1 web sao cho khi load bằng desktop và load bằng điện thoại ra 2 cái khác nhau ko ạ? hoặc có plugin nào làm dc việc đó ko ạ?

hi cho e hỏi cách chỉnh cho 1 web sao cho khi load bằng desktop và load bằng điện thoại ra 2 cái khác nhau ko ạ? hoặc có plugin nào làm dc việc đó ko ạ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
hi
cho e hỏi cách chỉnh cho 1 web sao cho khi load bằng desktop và load bằng điện thoại ra 2 cái khác nhau ko ạ?
hoặc có plugin nào làm dc việc đó ko ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/763429061024654/