Hi các bro, mình đang cần xây dựng tính năng comment vào custom post. Vậy nên dùng Giải pháp / Plugin Comment nào là tốt nhất nhỉ ? Plugin nào tối ưu về mặt UI/UX nhất (Có thể customize = CSS đc, xử lý = Ajax,...) Cám ơn ae nhiều,

Hi các bro, mình đang cần xây dựng tính năng comment vào custom post. Vậy nên dùng Giải pháp / Plugin Comment nào là tốt nhất nhỉ ? Plugin nào tối ưu về mặt UI/UX nhất (Có thể customize = CSS đc, xử lý = Ajax,...) Cám ơn ae nhiều,
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hi các bro, mình đang cần xây dựng tính năng comment vào custom post. Vậy nên dùng Giải pháp / Plugin Comment nào là tốt nhất nhỉ ? Plugin nào tối ưu về mặt UI/UX nhất (Có thể customize = CSS đc, xử lý = Ajax,…)

Cám ơn ae nhiều,
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/573858289981733/