Hi anh em, mình xài Cloudflare thì IP tracking thu được trong GA4 hoặc Histat là IP thật của người dùng hay của Cloudflare vậy ạ?

Câu hỏi:
Hi anh em, mình xài Cloudflare thì IP tracking thu được trong GA4 hoặc Histat là IP thật của người dùng hay của Cloudflare vậy ạ?
Cảm ơn anh em đã hỗ trợ ạ.

Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | **Hi anh em, mình xài Cloudflare thì IP tracking thu được trong GA4 hoặc Histat là IP thật của người dùng hay của Cloudflare vậy... | Facebook