Hi anh em, anh em có cách nào mà khi nhấn xem pót ở sidebar mà chỉ load maincontent không? Kiểu là load onpage á giá trị tại sidebar sẽ không load. Cảm ơn anh em

Câu hỏi từ Group FB:
Hi anh em, anh em có cách nào mà khi nhấn xem pót ở sidebar mà chỉ load maincontent không? Kiểu là load onpage á giá trị tại sidebar sẽ không load. Cảm ơn anh em
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/808707256496834/