Hi anh em, anh em có cách nào hay plugin nào có thể thêm nội dung (soạn thảo bài viết) vào danh mục, tag được không nhỉ, nhờ anh em giới thiệu với nhé. Tks ae! Link ví dụ tham khảo:

Hi anh em, anh em có cách nào hay plugin nào có thể thêm nội dung (soạn thảo bài viết) vào danh mục, tag được không nhỉ, nhờ anh em giới thiệu với nhé. Tks ae! Link ví dụ tham khảo:
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hi anh em, anh em có cách nào hay plugin nào có thể thêm nội dung (soạn thảo bài viết) vào danh mục, tag được không nhỉ, nhờ anh em giới thiệu với nhé. Tks ae!

Link ví dụ tham khảo:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/633081220726106/