Hi all bác, e đang tìm 1 plugins để setting link all page về 1 link (link home page). Có bác nào biết plugins có chức năng như vậy chỉ e vs ạ. E cám ơn

Hi all bác, e đang tìm 1 plugins để setting link all page về 1 link (link home page). Có bác nào biết plugins có chức năng như vậy chỉ e vs ạ. E cám ơn
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hi all bác, e đang tìm 1 plugins để setting link all page về 1 link (link home page). Có bác nào biết plugins có chức năng như vậy chỉ e vs ạ. E cám ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/620625408638354/