Hi ae! Ở local host khi m import demo và thì cứ quay tít mãi. Liệu ở Local host Xampp có limit cái gì không a? Thanks ae

Câu hỏi từ Group FB:
Hi ae! Ở local host khi m import demo và thì cứ quay tít mãi. Liệu ở Local host Xampp có limit cái gì không a?
Thanks ae
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/598621664172062/