#helpvps Cho hỏi ai dùng vps của vultr. Làm thế nào để gửi email bằng smtp nhỉ. Hình như bên vultr ko cho gửi thì phải. Cảm ơn nhiều.

#helpvps Cho hỏi ai dùng vps của vultr. Làm thế nào để gửi email bằng smtp nhỉ. Hình như bên vultr ko cho gửi thì phải. Cảm ơn nhiều.
0

Câu hỏi từ Group FB:
#helpvps Cho hỏi ai dùng vps của vultr. Làm thế nào để gửi email bằng smtp nhỉ. Hình như bên vultr ko cho gửi thì phải. Cảm ơn nhiều.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/609962546371307/