[help] mình đang dùng theme woocommerce, muốn tạo một liste menu theo các chủ đề ngày lễ, mà title các sản phẩm (áo) của mình có các keyword này, có cách nào làm cái list menu theo các keyword được không? cám ơn

[help] mình đang dùng theme woocommerce, muốn tạo một liste menu theo các chủ đề ngày lễ, mà title các sản phẩm (áo) của mình có các keyword này, có cách nào làm cái list menu theo các keyword được không? cám ơn
0

Câu hỏi từ Group FB:
[help] mình đang dùng theme woocommerce, muốn tạo một liste menu theo các chủ đề ngày lễ, mà title các sản phẩm (áo) của mình có các keyword này, có cách nào làm cái list menu theo các keyword được không?
cám ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/720239962010231/