#help Mình có con vps centos 7 nhưng k cài được phpadmin. Nhờ bác nào hỗ trợ giúp mình gửi công ạ.

#help Mình có con vps centos 7 nhưng k cài được phpadmin. Nhờ bác nào hỗ trợ giúp mình gửi công ạ.
0

Câu hỏi từ Group FB:
#help
Mình có con vps centos 7 nhưng k cài được phpadmin. Nhờ bác nào hỗ trợ giúp mình gửi công ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/741863519847875/