Help me không hiện chuyên mục con

Help me ! mọi người cho em hỏi em tạo chuyên mục của tin tức rồi nhưng khi em vào để chọn category đó thì không thấy hiện ra tự vì em thêm rất nhiều chuyên mục con ai biết sử lý như nào giúp em với thanks alll
[

Vẫn hiện chuyên mục mà bạn?

Có thể do các Danh mục của bạn đang trống (Chưa có bài viết thuộc danh mục) nhé! Thử thêm bài viết xem sao :slight_smile:

Bạn đã update lên bản cập nhật mới nhất chưa ?

bản cập nhập flatsome hạ bạn

mình thêm tầm 30 danh mục nhưng nó chỉ hiện có 10 cái
còn những cái kia nó ko có tìm cũng ko có bạn

mình đã thêm post cho danh mục nhưng nó không hiện bạn hix

Bạn có teamviewer không?

có bạn
xem giúp mình với

có bạn xem giúp mình với

Vẫn chưa hiện hả bạn, mình nghĩ có thể quá nhiều danh mục nó load chưa hết, nó theo thứ tự a->z.
Bạn nhập thử tên luôn xem sao