Help . Cái file wp-load.php sao lâu lâu nó lại mất nội dung vậy các bác. Có ai bit nguyên nhân chỉ mình với

Help . Cái file wp-load.php sao lâu lâu nó lại mất nội dung vậy các bác. Có ai bit nguyên nhân chỉ mình với
0

Câu hỏi từ Group FB:
Help . Cái file wp-load.php sao lâu lâu nó lại mất nội dung vậy các bác. Có ai bit nguyên nhân chỉ mình với
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/579576919409870/