hello các bạn, mình thấy nhiều nhà cung cấp hosting đều giới thiệu là hosting SSD, vậy làm sao mình kiểm tra được nó là SSD hay HDD. Em hỏi riêng cho Hosting chứ không phải là VPS nhé. Pro nào biết thông não em với ạ #hostingssd

Câu hỏi từ Group FB:
hello các bạn, mình thấy nhiều nhà cung cấp hosting đều giới thiệu là hosting SSD, vậy làm sao mình kiểm tra được nó là SSD hay HDD. Em hỏi riêng cho Hosting chứ không phải là VPS nhé. Pro nào biết thông não em với ạ
#hostingssd
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/853246362042923/