Hello các bác! Có bác nào bị tình trạng, đăng ký Google adsense thành công, thì thằng Google analytics nó bị tính sai lượt truy cập không các bác?

Hello các bác! Có bác nào bị tình trạng, đăng ký Google adsense thành công, thì thằng Google analytics nó bị tính sai lượt truy cập không các bác?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hello các bác!
Có bác nào bị tình trạng, đăng ký Google adsense thành công, thì thằng Google analytics nó bị tính sai lượt truy cập không các bác?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/570941010273461/