Hello anh em, trong group mình đã có ae nào làm web cho Lào hay Campuchia chưa nhỉ. Mình đang không biết test tốc độ máy chủ Việt Nam qua Lào hay Campuchia thì test kiểu gì nữa 😁😁😁

Hello anh em, trong group mình đã có ae nào làm web cho Lào hay Campuchia chưa nhỉ. Mình đang không biết test tốc độ máy chủ Việt Nam qua Lào hay Campuchia thì test kiểu gì nữa 😁😁😁
0

Câu hỏi từ Group FB:
Hello anh em, trong group mình đã có ae nào làm web cho Lào hay Campuchia chưa nhỉ. Mình đang không biết test tốc độ máy chủ Việt Nam qua Lào hay Campuchia thì test kiểu gì nữa :grin::grin::grin:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/619554135412148/