Hướng dẫn sử dụng kho template elementor pro

Như các bạn đã biết để sử dụng được những Template PRO của Elementor Pro, thì cần License từ nhà sản xuất.

Đầu tiền cài đặt cả 2 version Elementor Free
Elementor PRO

File elementor-pro.zip là file plugin để cài đặt, bạn vài phàn Plugin → Add New để upload lên là được

Library ở đâu?

Trước khi import hãy ngó qua Library của Element một chút để chọn cái phù hợp nhé:

Vào 1 page bất kỳ chọn Edit with Elementor

Edit with Elementor

Kéo xuống dưới đến khoảng trắng trên page bạn sẽ thấy 2 biểu tương ở dưới

Add New Section và Add Template

Chọn Add Template, Library sẽ hiện ra.

Library

  • Blocks: chứa các block như header, footer…
  • Pages: Các mẫu teamplate như: homepage, 404 page, contact page….
  • My Templates: Các mẫu template của bạn tự tạo

Mỗi template ở dưới đều có tên và mình cũng lưu file JSON thành các file có tên tương ứng

Ví dụ: Homepage Coffee Shop – page ở trên, sẽ nằm trong thư mục: Elementor_Pro_Template/Pages/Homepage/Homepage-Coffe-page.json

Hướng dẫn cách Import Template Elementor

Trong mục Templates chọn Saved Template > Import Templates

Chọn file .JSON ở trong folder Elmentor Pro Template (nhớ giải nén)

Chọn file trong thư mục Template-Elementor-Pro

Sau khi import xong sẽ hiện danh sách các template bạn đã import ở dưới:

Chọn My Templates bạn sẽ thấy các template đã import

Đơn giản hơn là bạn có thể import trực tiếp ở phần My Template này

Bấm vào biểu tượng Upload ở góc trên.