Group mình anh chị em cũng ngang dọc nhiều và chắc cũng xài Google Chrome ha, mình giới thiệu 1 extentions mình hay xài để quản lý, tắt, bật nhanh extentions đỡ tốn RAM khi không cần.

Group mình anh chị em cũng ngang dọc nhiều và chắc cũng xài Google Chrome ha, mình giới thiệu 1 extentions mình hay xài để quản lý, tắt, bật nhanh extentions đỡ tốn RAM khi không cần.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Group mình anh chị em cũng ngang dọc nhiều và chắc cũng xài Google Chrome ha, mình giới thiệu 1 extentions mình hay xài để quản lý, tắt, bật nhanh extentions đỡ tốn RAM khi không cần.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/548700122497550/