Group có ai đã từng code website dùng wp có chức năng xem livestream bóng đá, xem tv bla bla không cho em hỏi chút với?

Group có ai đã từng code website dùng wp có chức năng xem livestream bóng đá, xem tv bla bla không cho em hỏi chút với?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Group có ai đã từng code website dùng wp có chức năng xem livestream bóng đá, xem tv bla bla không cho em hỏi chút với?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/556645805036315/