Giúp mình với khi mình export and import Blog bị lỗi hình ảnh

Mọi người ơi cho mình hỏi tý .khi mình export data của blog web này xong ,mình import vào web khác ,nhưng không có hình đại diện và hình nội dung thì còn ở link web cũ . làm sao khắc phục được thanks all

Bạn dùng công cụ gì để import, export?