Giúp em cho mấy cái box bằng nhau với ạ

https://2pcom.com

Ai code hộ e một đoạn cho mấy cái box ở sản phẩm bằng nhau với ạ em cảm ơn

https://themeisle.com/demo/?theme=Hestia%20Pro

đây là demo

E tìm hiểu thuật ngữ này nhé
https://www.w3schools.com/cssref/pr_dim_min-height.asp

Theo ad Cop kìa, không tối mình xem cho

Max height chứ bác :smiley:

Dùng min thì mới set fit kích cỡ của nó được.