[Giúp đỡ] ACE có biết làm cách nào để xác thực OTP khi checkout không ạ. Dạo này web em nhiều đơn check ảo quá

[Giúp đỡ] ACE có biết làm cách nào để xác thực OTP khi checkout không ạ. Dạo này web em nhiều đơn check ảo quá
0

Câu hỏi từ Group FB:
[Giúp đỡ] ACE có biết làm cách nào để xác thực OTP khi checkout không ạ. Dạo này web em nhiều đơn check ảo quá
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/751139625586931/