Giới thiệu chuyên mục WordPress Plugins

Là nơi chia sẻ, giới thiệu các plugin hay và cần thiết danh cho WordPress

Để tương lai không bị kiện DMCA, Các link dẫn demo admin nên để http://nullrefer.com/
Tránh trường hợp khi lớn mạnh nó mò ra ổ share chùa nó đánh DMCA. haha :grinning: