[Giải đáp] Các bác cho e hỏi check tốc độ web ở đâu chuẩn ạ? e làm web bán cho thị trường bên Mỹ. Hiện e check các trang **1. Google PageSpeed Insights: 41 điểm** **2. Pingdom: 86 điểm** **3. GTmetrix: 90 điểm** **Em Cám ơn!**

[Giải đáp] Các bác cho e hỏi check tốc độ web ở đâu chuẩn ạ? e làm web bán cho thị trường bên Mỹ. Hiện e check các trang **1. Google PageSpeed Insights: 41 điểm** **2. Pingdom: 86 điểm** **3. GTmetrix: 90 điểm** **Em Cám ơn!**
0

Câu hỏi từ Group FB:
[Giải đáp] Các bác cho e hỏi check tốc độ web ở đâu chuẩn ạ? e làm web bán cho thị trường bên Mỹ.

Hiện e check các trang

1. Google PageSpeed Insights: 41 điểm

2. Pingdom: 86 điểm

3. GTmetrix: 90 điểm

Em Cám ơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/632262267474668/