Get item Element Envanto Free

Hello cả nhà.
Nhận thấy anh em cũng rất cần item từ Element .Envanto .com nên mình mở Post này Get free cho anh em. Post không bị khóa là vẫn còn Get free.

  • Giới hạn mỗi member 2 link/ 1 tháng.
  • Vì lý do mình cũng còn công việc nên rãnh sẻ vào giải quyết hoặc cuối tuần. Anh em nào cần gấp thì post link tại đây và inbox và Fb: fb.com/tientv87