#Finddev Em đang có project làm web dạng smartchain. Farmcoin. Có bác nào làm qua hoặc biết ai help e với ạ 🤤🤤

#Finddev Em đang có project làm web dạng smartchain. Farmcoin. Có bác nào làm qua hoặc biết ai help e với ạ 🤤🤤
0

Câu hỏi từ Group FB:
#Finddev
Em đang có project làm web dạng smartchain. Farmcoin. Có bác nào làm qua hoặc biết ai help e với ạ :drooling_face::drooling_face:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/782776402423253/