Filter product by price - không hiển thị trong shop sidebar - flatsome theme

Xin chảo cả nhà,
Mình đang cấu hình woocomere với theme flatsome. Nhưng mình đang gặp khó khăn khi thêm lọc theo giá cho shop sidebar, mình đã add thêm widget Filter Product by Price nhưng trên trang product category vẫn không hiện filter theo giá. Hiện tại mình thấy chỉ hiện được Recent Viewed products, Product categories, mình có upload ảnh chi tiết.
Các bạn xem giúp và hướng dẫn mình với nhé.