Em vừa mới học làm web bằng Wp em k biết làm sao để tùy chỉnh theo ý mình về mọi thứ như header,main,footer và thêm chức năng... bác nào chỉ giúp em plugin nào đó được k ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Em vừa mới học làm web bằng Wp em k biết làm sao để tùy chỉnh theo ý mình về mọi thứ như header,main,footer và thêm chức năng… bác nào chỉ giúp em plugin nào đó được k ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/793945931306300/