Em up hình trong domain nhưng nó lại không hiển thị trong thư viện. Bác nào biết chỉ em với

Câu hỏi từ Group FB:
Em up hình trong domain nhưng nó lại không hiển thị trong thư viện. Bác nào biết chỉ em với
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/580813645952864/