Em tìm người làm web bằng wp, chỉ hiện thông tin để marketing đến user

Câu hỏi:
Em tìm người làm web bằng wp, chỉ hiện thông tin để marketing đến user. Cần template hiện đại xíu. quảng cáo về màng
1 số web tham khảo: https://www.jamesdunloptextiles.com
https://www.mokumtextiles.com
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Em tìm người làm web bằng wp, chỉ hiện thông tin để marketing đến user