Em thay đổi permalink nên bị gãy url có cách nào để nó hoạt đọng lại không ạ! Em cảm ơn!

Câu hỏi từ Group FB:
Em thay đổi permalink nên bị gãy url có cách nào để nó hoạt đọng lại không ạ! Em cảm ơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/540819759952253/