Em thay đổi permalink nên bị gãy url có cách nào để nó hoạt đọng lại không ạ! Em cảm ơn!

Em thay đổi permalink nên bị gãy url có cách nào để nó hoạt đọng lại không ạ! Em cảm ơn!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em thay đổi permalink nên bị gãy url có cách nào để nó hoạt đọng lại không ạ! Em cảm ơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/540819759952253/