Em muốn tạo menu riêng cho từng trang trong theme dùng flatsome. Mong các anh chỉ giúp. em cám ơn

Em muốn tạo menu riêng cho từng trang trong theme dùng flatsome. Mong các anh chỉ giúp. em cám ơn
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em muốn tạo menu riêng cho từng trang trong theme dùng flatsome. Mong các anh chỉ giúp. em cám ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/759040338130193/