Em muốn làm web kiểu blog kiêm review nên xài theme gì hợp lý ae chỉ với ạ!!

Câu hỏi từ Group FB:
Em muốn làm web kiểu blog kiêm review nên xài theme gì hợp lý ae chỉ với ạ!!
Nguồn: Redirecting...